fyrfacknu-ljus-2000px
hand-tidning-forpackning

Har du bara tvåfackskärl?

Bor du i dag i ett hushåll eller äger er fritidsfastighet med insamling av bara restavfall och matavfall vid tomten? Vi vill gärna öka servicen för dig och även hämta dina förpackningar och tidningar vid din tomt. Därför erbjuder vi dig nu att utan byteskostnad byta till två fyrfackskärl. Detta gör vi för att öka utsorteringen av förpackningar och tidningar i Båstads kommun så att mer material kan återvinnas och bli till nya produkter. 

Varför fyrfackskärl

Idag är mycket av det som slängs i restavfallet i Båstads kommun sådant som hade kunnat återvinnas och bli till nya produkter istället för att eldas upp. Genom att återvinna mer sparar vi även på jordens resurser så att det ska räcka till kommande generationer.

Många i Båstads kommun är duktiga på att sortera men det kan bli bättre och med hämtning av återvinningsmaterial vid din fastighet hoppas vi kunna göra det lättare att göra rätt.

70%

70% hade kunnat återvinnas

Över 70% av det som slängs i restavfallet i tvåfackskärl är sådant som hade kunnat återvinnas. I fyrfackskärl är det mindre än 50 %.

Fyrfackskärlen – Så här sorterar du

Insamlingen av förpackningar och tidningar kommer att ske i två kärl med fyra fack i varje. Du kommer att ha möjlighet att i kärlen direkt sortera:

Kärl 1 (370 liter)

Restavfall (140 liter)
Matavfall (140 liter)
Hårdplastförpackningar (45 liter)
Metallförpackningar (45 liter)

Kärl 2 (370 liter)

Pappersförpackningar (140 liter)
Tidningar (140 liter)
Färgade glasförpackningar (45 liter)
Ofärgade glasförpackningar (45 liter)
fyrfackskarl-sortering

De nya kärlen

Storlek 370 liter / 240 liter

Det finns två olika storlekar på fyrfackskärl, 370 liter och 240 liter. Vi rekommenderar att man väljer 370 liter på sina kärl för att ha gott om plats.

mjukplast-roda-boxen

Mjukplastförpackningar samlas in separat i en stor plastsäck som delas ut av NSR. Mjukplastsäcken hämtas/töms efter beställning hos NSR:s kundservice.

karl-med-lock
placering-av-karl-1140px

Placering av kärl

Placera kärlen om möjligt på tomten vid tomtgräns mot väg där sopbilen normalt passerar. På tömningsdagen får fyrfackskärlen stå max 2 meter in från allmän körbar väg där sopbilen kan stanna för lägsta taxa. Trädgårdskärl måste alltid stå vid allmän körbar väg där sopbilen kan stanna på tömningsdagen.

 

Gör i ordning en hårdgjord yta på ca 1×2 meter för att få plats med två fyrfackskärl. Har du trädgårdskärl krävs ytterligare yta. Även dragvägen mellan avfallskärl och sopbil måste vara hårdgjord.

 

handtagen-ut-med-hjarta

Tänk på våra medarbetares hälsa. Placera avfallskärlen med handtagen utåt mot gatan så underlättar du deras arbetsmiljö.

Vi gör det lättare att sortera rätt

Fyrfackskärl gör det betydligt enklare för dig att göra en insats för miljön. Genom att sortera mer hemma kan vi lättare ta tillvara på värdefulla material och spara på jordens resurser.

sortera-hemma-kok