Abonnemang för fritidsboende

Här ser du vilka abonnemang som finns att välja mellan för dig som äger ett fritidsboende. Du ser även den totala årskostnaden för respektive abonnemang. Du som har ett fritidsboende har även möjlighet att välja ett abonnemang för permanentboende. Abonnemang för permanentboende hittar du här.

 

Detta ingår i alla abonnemang

I alla abonnemang ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år (5 kollin per gång).

 

Hämtning av grovavfall sker efter beställning hos NSR och ingår även i ditt nuvarande abonnemang.

 

Observera! Ingen får vara folkbokförd på fastigheten om du ska kunna välja abonnemang för fritidsboende.

fritidsboende-illustration

 

Alternativ
a-small

Sortering med 2 stycken fyrfackskärl
– full sortering

Kärl 1 (restavfall, matavfall, metallförpackningar och hårdplastförpackningar) tömning varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka under resten av året – 19 tömningar per år.

Kärl 2 (pappersförpackningar, tidningar, ofärgade och färgade glasförpackningar) tömning var fjärde vecka under vecka 14-39 och var åttonde vecka under resten av året – 10 tömningar per år.

 

  • 370 liter+370 liter, 1 723 kr per år – (STANDARDABONNEMANG)

eller

  • 240 liter+240 liter, 1 723 kr per år
fyrfackskarl-mjukplast

Alternativ
b-small

Sortering med 2 stycken fyrfackskärl
– full sortering

Kärl 1 (restavfall, matavfall, metallförpackningar och hårdplastförpackningar) tömning varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka under resten av året – 19 tömningar per år.

Kärl 2 (pappersförpackningar, tidningar, ofärgade och färgade glasförpackningar) tömning varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka under resten av året – 19 tömningar per år.

 

  • 370 liter+370 liter, 2 507 kr per år

eller

  • 240 liter+240 liter, 2 052 kr per år

Tilläggstjänster

 

Tömning varannan vecka Kärl 2.

Tömning varannan vecka av Kärl 2 under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året, totalt 9 gånger utöver ordinarie tömning.
Avgift + 785 kronor per år för 370 liters kärl och + 600 kronor per år för 240 liters kärl.

 

Sommartömning av kärl med matavfall

Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömning. Avgift +500 kronor per år.