Abonnemang för permanentboende

Här ser du vilka abonnemang som finns att välja på för dig som äger ett permanentboende i Båstads kommun. Du ser även priserna för respektive abonnemang. Har du även ett fritidsboende hittar du alla priser för fritidsboende här.

 

Detta ingår i ditt abonnemang

I alla abonnemang nedan ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år (5 kollin per gång).

 

Hämtning av grovavfall sker efter beställning hos NSR och ingår även i ditt nuvarande abonnemang.

permanentboende-illustration

Alternativ
a-small

Sortering med 2 stycken fyrfackskärl
– full sortering

I kärl 1 har du sortering för matavfall, restavfall, hårdplastförpackningar och metallförpackningar. Kärl 1 töms varannan vecka – 26 gånger per år.

 

I kärl 2 har du sortering för pappersförpackningar, tidningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar. Kärl 2 töms var fjärde vecka– 13 tömningar per år.

 

Mjuka plastförpackningar samlas in en separat mjukplastsäck som hämtas efter beställning 6 gånger om året.

 

  • 370 liter+370 liter, 1 933 kr per år – (STANDARDABONNEMANG)

eller

  • 240 liter+240 liter, 1 933 kr per år
fyrfackskarl-mjukplast

Hur stor plats behöver man för kärlen?

För två 370-liters kärl behöver ca 1 x 2 meter.

För två 240-liters kärl behövs ca 1 x 1,5 meter.

Har du plats för två 370-liters kärl så rekommenderar vi att du bygger för detta. Då kan du lättare ångra dig om du vill byta storlek på kärlen.

Alternativ

Sortering med 2 stycken fyrfackskärl
– full sortering

I kärl 1 har du sortering för matavfall, restavfall, hårdplastförpackningar och metallförpackningar. Kärl 1 töms varannan vecka – 26 gånger per år.

 

I kärl 2 har du sortering för pappersförpackningar, tidningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar. Kärl 2 töms var varannan vecka– 26 tömningar per år.

 

Mjuka plastförpackningar samlas in en separat mjukplastsäck som hämtas efter beställning 6 gånger om året.

 

  • 370 liter+370 liter, 3 028 kr per år – (STANDARDABONNEMANG)

eller

  • 240 liter+240 liter, 2 508 kr per år

Tilläggstjänster

 

Tömning varannan vecka Kärl 2.

Tömning varannan vecka av Kärl 2, totalt 13 gånger utöver ordinarie tömning. Avgift + 1100 kronor per år för 370 liters kärl och + 755 kronor per år för 240 liters kärl.

 

Sommartömning av kärl med matavfall

Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömning. Avgift +500 kronor per år.