CIMG1852

07 Dec Taxan för nytt insamlingssystem

Den 23 november beslutade Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun om den nya avfallstaxan som träder i kraft i samband med införandet av nytt insamlingssystem under 2016.

Så här blir den nya taxan:

2 fyrfackskärl med full sortering

370 liter + 370 liter 2 525 kr per år totalt

240 liter + 240 liter 2525 kr per år totalt

1 tvåfackskärl med matavfall och restavfall

370 liter 3100 kr per år totalt

240 liter 3100 kr per år totalt

Hemkomposterare

– allt matavfall hemposteras i godkänd behållare och är anmält till Ängelholms kommun

190 liter (26 tömningar per år) 2 175 kr per år totalt

190 liter (13 tömningar per år) 1 600 kr per år totalt

Ängelholms kommun debiterar 730 kr (2015) för handläggning av anmälan om hemkompostering.