Tips och råd om hur du kan planera för dina nya fyrfackskärl.

Planera för en bättre sortering hemma – både invändigt och utvändigt.

placering-av-karl-1140px

Planera för dina fyrfackskärl

Förbered för dina nya fyrfackskärl utomhus på bästa sätt genom att följa våra riktlinjer. Placera kärlen om möjligt vid tomtgräns mot väg där sopbilen normalt passerar.

LÄS HELA
sortera-hemma-kok-1140px

Så här kan du planera i ditt kök

Fyrfackskärl gör det enklare för dig att göra en insats för miljön genom att sortera mer hemma. Sorteringen hemma börjar ofta i köket. Här får du tips om hur du planerar utrymmet under diskbänken på bästa sätt.

LÄS HELA
nsr-bil-trad-1140x700

Häckar, buskar och träd

Framkomligheten är en viktigt aspekt när det gäller avfallshämtning. Renhållningsfordonen körs dagligen ute på våra vägar och gator flera timmar om dagen. Vägar och gator är arbetsplatser för de chaufförer som hämtar avfall.

LÄS HELA