planera-fyrfackskarl-ute-2000x575px

Planera för dina fyrfackskärl

Med två fyrfackskärl krävs det lite mer plats för att placera kärlen. Därför kan du behöva fundera lite på var du ska placera dina kärl.

DETTA SKA DU TÄNKA PÅ

Placera kärlen om möjligt på tomten vid tomtgräns mot väg där sopbilen normalt passerar. Kärlen får stå max 2 meter in från tomtgräns på tömningsdagen för lägsta taxa. Kärlen kan antingen stå längs med tomtgränsen eller vinkelrätt mot tomtgränsen. Står kärlen vinkelrätt mot tomtgränsen och man har trädgårdskärl ska trädgårdskärlet placeras först. Precis samma direktiv gäller för de kärlen du har idag.

Gör i ordning en hårdgjord yta på ca 1×2 meter för att få plats med två fyrfackskärl. Har du trädgårdskärl krävs ytterligare yta. Även dragvägen mellan avfallskärl och sopbil måste vara hårdgjord.

ONT OM PLATS PÅ TOMTEN

Får du inte plats med kärlen vid tomtgräns går det bra att placera kärlen inne på tomten för att sen köra ut dem på tömningsdagen. Du har också möjlighet att välja mindre kärl om du bor i ett litet hushåll. Då räcker det med att du bygger en uppställningsplats som är ca 1 x 1,5 meter.

PLACERA KÄRLEN MED HANDTAGEN UTÅT

Tänk på våra medarbetares hälsa. Placera avfallskärlen med handtagen utåt mot gatan så underlättar du deras arbetsmiljö. Väljer du de stora fyrfackskärlen på 370-liter går det dock bra att ha handtagen inåt på grund av att kärlet har tre hjul. Det förutsätter dock att marken är ordentligt hårdgjord.

handtagen-ut-med-hjarta